Yangi son
Barcha sonlar
“Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social sciences” jurnali quyidagi yo'nalishlar bo'yicha tadqiqot natijalarini qamrab oladi:
Aniq fanlar
Tabiiy fanlar
Texnik fanlar
Pedagogik fanlar
Ijtimoiy-gumanitar fanlar
Falsafa fanlar
Filologiya
Iqtisodiy fanlar
Jurnal haqida
“Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences” ilmiy jurnali ochiq jurnal hisoblanadi. Mazkur jurnalning asosiy vazifasi “Uchinchi renessans” modellashuvi jarayonida Jahon fani va ta'limining yutuqlari va istiqbollarini, dolzarb muammolari va ularning yechimlarini, shuningdek, ilm-fan va ta'limning tarixi va rivojlanish bosqichlarini yoritib berishdir. Shuningdek, “Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences” ilmiy jurnalining maqsadi ilmiy jamoatchilikni belgilangan sohalardagi mutaxassislar va olimlarning tadqiqotlari va innovatsiyalari to'g'risida xabardor qilish, yosh avlodning fan va ta'limga qiziqishini yanada oshirish va ilmiy konsepsiyalarni bayon etishdir.