30.11.2023
68
HOZIRGI DAVRDA MILLIY MUNOSABATNING INTEGRATSIYALASHUVIDA О‘ZLIKNI ANGLASH MUAMMOLARI

Muallif: Mirzayev, Ikrom Boboqulovich; Jo’rayev, Jonibek;

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi davrda milliy munosabatning integratsiyalashuvida о‘zlikni anglash muammolari, ajdodlarimizning bizga qoldirgan madaniy va ma’naviy meroslarining o‘zlikni anglashdagi moxiyati va yosh avlod tarbiyasida vatanga muxabbatni shakilantirish asosiy omil bo‘lib qaralishi haqida mulohaza qilamiz.

Kalit so'zlar: O‘zlikni anglash, Milliy o‘zlikni anglash, ajdodlar merosi, millat taraqiyoti, tarixiy xotira, yoshlar ongida milliy o‘likni shakilantirish, milliy ong, milliy g‘urur, milliy his, milliy iftixor, milliy xarakter.

Jurnaldagi sahifalar: 588 - 596

Yuklab olish