14.11.2023
113
ISSUES OF LEGAL REGULATION OF MARITAL RELATIONS COMPLICATED BY A FOREIGN ELEMENT

Muallif: Akramov, Akmaljon Anvarjon ugli; Ergasheva, Iroda Rustam kizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro xususiy huquqdagi oilaviy munosabatlar, chet el elementi bilan murakkablashgan oilaviy munosabatlarning huquqiy tartibga solinishi, oila huquqi sohasidagi qonunlar ziddiyati masalalari, shuningdek, xalqaro xususiy huquqda nikohni tuzish va bekor qilishning huquqiy asoslari ko‘rib chiqiladi. , tuzilgan nikoh. O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida, iqror bo‘lish holatlari, “cho‘loq” nikoh masalalari. Xorijiy davlatlar qonunchiligi, me’yoriy-huquqiy hujjatlar, amaliy sud ishlarini o‘rganib chiqib, milliy qonunchilikni yanada rivojlantirish bo‘yicha takliflar berilmoqda.

Kalit so'zlar: begona element bilan murakkablashgan nikoh munosabatlari, nikohning nikoh munosabatlari, ajralish, "cho'loq" nikoh.

Jurnaldagi sahifalar: 50 - 55

Yuklab olish