28.11.2023
69
JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A’ZO BO‘LISH JARAYONLARI VA UNING AHAMIYATLI JIHATLARI

Muallif: Xo‘janiyazov, Amirbek

Annotatsiya: Mazkur maqolada Jahon savdo tashkilotiga a’zolik jarayonlari, uning tartib taomillari va a’zolik uchun harakat qilayotgan davlatlardan talab qilinadigan vazifalar yoritilgan. Bundan tashqari maqolada a’zo bo‘lishdagi davlatlarning a’zolik maqomlari (status) va ularga beriladigan qo‘shimcha muddatlar, kotibyat tomonidan ko‘rsatiladigan yordamlar haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so'zlar: A’zolik qo‘mitasi, kotibyat, LAP, tariflar, notarif, ko‘p tomonlama, ikki tomonlama kelishuvlar, GATT, GATS, konsessus, ishchi guruh, implementatsiya, memorandum.

Jurnaldagi sahifalar: 516 - 525

Yuklab olish