26.11.2023
84
KO‘CHMAS MULK OBYEKTLARI JOYLASHGAN YER UCHASTKALARINI XUSUSIYLASHTIRISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Muallif: Mamadaliyev, Boburjon Bahodirjon o‘g‘li

Annotatsiya: Ushbu maqolada ko‘chmas mulk obyektlari joylashgan yer uchastkalarini xususiylashtirish asoslari, tartibi, davlat mulkini xususiylashtirishning o‘ziga xos jihatlari hamda bu borada ilmiy ishlar olib borgan olimlarning fikrlari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Yer uchastkasi, ko‘chmas mulk, fuqarolik muomalasi obyekti, xususiylashtirish, xususiy mulk, kadastr, o‘simlik dunyosi, tuproq qatlami, hadya, garov.

Jurnaldagi sahifalar: 213 - 221

Yuklab olish