26.11.2023
82
MADANIYATLAR GLOBALLASHUVI JARAYONIDA MILLIY О‘ZLIKNI ANGLASHDAGI О‘ZGARISHLAR

Muallif: Mirzayev, Ikrom Boboqulovich; Muratbaeva, Iroda Sagatdinovna.

Annotatsiya: Ushbu maqolada madaniyatlar globallashuvi jarayonida milliy о‘zlikni anglashdagi о‘zgarishlar orni kabi dolzarb masalalari yoritib berilgan. Globallashuv davrida milliy madaniyatga nimalar bо‘lyapti, degan savolga javob berishga harakat qilishdan avval milliy madaniyat tushunchasining о‘zi mazmunini aniqlab olish maqsadga muvofiqdir. Milliy madaniyat "modernlik davrida madaniyatning milliylashuvi" natijasida о‘rnatilgan intellektual odatga kо‘ra, madaniyat eng yaxshi milliy madaniyat sifatida tushuniladi.

Kalit so'zlar: madaniyat, globallashuv jarayoni, milliy о‘zlikni anglash, milliy madaniyat, tarix, madaniy makon.

Jurnaldagi sahifalar: 338 - 343

Yuklab olish