26.11.2023
113
OLDI-SOTDI SHARTNOMASINING IQTISODIYOTDAGI ROLI

Muallif: Rasulov, Shadmanbek Bazarovich,

Annotatsiya: Ushbu maqolada oldi-sotdi shartnomalarining huquqiy, iqtisodiy jihatlari, uning ko’rinishlari hamda amalga oshirish mexanizmlari muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: oldi-sotdi shartnomasi, huquq, qonun, iqtisodiyot, foyda.

Jurnaldagi sahifalar: 208 - 212

Yuklab olish