26.11.2023
101
TEXNIKA VA TEXNOSFERA TUSHUNCHALARINING FALSAFIY MOHIYATI

Muallif: Salimov, Baxriddin Lutfullaevich; Erkinov, Shaxboz Tulqin o‘g‘li; Maxammatova, Maftuna Xusinbay qizi.

Annotatsiya: Ma’lumki, texnikaning qat’iy va bir ma’noli falsafiy ta’rifi hali ham mavjud emas. Intuitiv ravishda har birimiz texnika nima ekanligini tushunamiz. Har bir aqli raso odam kundalik hayotda, uyda yoki ishda o‘zini o‘rab turgan texnik qurilmalar va vositalarga yo‘naltiradi. O‘z-o‘zini tashkil etishning yangi shakllari texnik mutaxassislarni ilmiy-texnik taraqqiyotga aqliy va ma’naviy moslashtirish muammosini dolzarblashtiradi.

Kalit so'zlar: ratsional-texnik kontseptsiya, texnogen jamiyat, sinergetika, tasodifiylik, texnosfera.

Jurnaldagi sahifalar: 324 - 328

Yuklab olish