21.02.2024
119
“Nizomiy Ganjaviy va xamsachilik an’anasi” mavzusidagi xalqaro ilmiy anjuman
“Nizomiy Ganjaviy va xamsachilik an’anasi” mavzusidagi xalqaro ilmiy anjuman
Статьи журнала
NİZAMİ GƏNCƏVİ YARADICILIĞINDA QADIN OBRAZLARI
XXI ASR: NIZOMIY VA NAVOIY ADABIY MEROSI
EPIK JANRLARNING XORIJDA TADQIQ ETILISHI MASALALARI (“Alpomish” dostoni misolida)
NIZOMIY IJODI TALQINIGA DOIR
NIZOMIY GANJAVIY ASARLARI BADIIYATI
ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ИМЯ В ТЮРКОЯЗЫЧНОМ ЮМОРИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ (на примере образовАлдара Косы, Эфенди и Коджанасыра)
JAHON ADABIYOTI NAMUNALARI NAZAR ESHONQUL NIGOHIDA
ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРДЕ АБАЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ОҚЫТУ
O‘QUV MATNLARINI MODELLASHTIRISH ASOSIDA O‘QUVCHILAR NUTQIY RAVONLIGINI (BOG‘LANISHLARINI) RIVOJLANTIRISH METODIKASI
O‘QUVCHILARDA ESSE YOZISH MALAKASINI SHAKLLANTIRISH ZARURATI
USE OF INNOVATIVE METHODS IN TEACHING FOLKLORE
ОҚУШЫЛАРДЫ ШЫҒАРМА ЖАЗУҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ КЕЙБІР ЖОЛДАРЫ
NIZOMIY GANJAVIYNING “XAMSA” ASRIDAGI OBRAZLAR TAHLILI VA GENEZISI
NIZOMIY GANJAVIY MEROSINING ALISHER NAVOIY IJODIGA TAʼSIRI
XX ASR OZARBAYJON ADABIYOTIDA GANJAVIY OBRAZI TASVIRI
KAMOLIDDIN BEHZODNING NIZOMIY ASARLARIDAGI RANGLAR MO’JIZASI