03.12.2022
118
“MARKAZIY VA JANUBIY OSIYO: MADANIYATLARARO MULOQOT CHORRAHASIDA”
“MARKAZIY VA JANUBIY OSIYO: MADANIYATLARARO MULOQOT CHORRAHASIDA” MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY ANJUMAN MATERIALLARI
Статьи журнала
ШАРҚ ВА ҒАРБ ФАЛСАФАСИ УЙҒУНЛИГИ ТИМСОЛИ АВЕРРОЭСНИНГ ҲАЁТИ ВА ИЖОДИ
ҚАДИМГИ ҲИНДИСТОНДА ИНСОН ҲАҚИДАГИ БИЛИМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ
श्री लंका में हिन्दी भाषा का प्रचार-प्रसार और आधुनिक परिस्थिति का विश्लेषण (SHRI LANKADA HINDI TILI TARG‘IBOTI VA BUGUNGI MUAMMOLAR)
ТИНЧЛИК ЙЎЛИДАГИ ТАРИХИЙ АЛОҚАЛАР
HINDIYDAN O‘ZBEKCHAGA NASRIY TARJIMADA EKVIVALENT KOMMUNIKATSIYANING MAQSADINI IFODALASH DARAJASI
इंडोलोजी की दुनिया और उप्साला (स्वीडन): बदलता हुआ भारत, बदलता हुआ JAHON MIQYOSIDA HINDIY TILI
USHA PRIYAMVADANING “QADR VA QAT‘IYAT ” HIKOYASIDA OILANING PSIXOLOGIK TALQINI
TYPOLOGICAL ANALYZES OF GRAMMATICAL CATEGORIES OF NUMBERS AND CASES IN HINDI AND UZBEK
URDU TILI INGLIZ O‘ZLASHMALARIDA KO‘PLIK SONI GRAMMEMALARINING IFODALANISH VOSITALARI
БОБУРИЙ ҲУКМДОР ЖАЛОЛИДДИН МУҲАММАД АКБАРШОҲ АДАБИЙ КЕЧАЛАРИ
MUSHTARAK ADABIY ALOQALARI (ERON VA HINDISTON ADABIYOTI MISOLIDA)
ВАҚФИЯ ҚАНДАЙ АСАР
INCLUSIVITY OF BABURID TRADITION: ADAPTATION OF INDIGENOUS FOOD PRACTICES
HINDIY TILIDAGI RASMIY USLUB MATNLARIDA QO’SHMA FE’LLAR SEMANTIKASI (Hindiston Respublikasi Bosh vaziri Narendra Modining Shanxay hamkorlik tashkiloti Davlat rahbarlari kengashining 21-sammitidagi bayonotida so’zlagan nutqi asosida)
भारतीय राष्ट्रवाद: कुछ ऐतिहासिक संदर्भ INDIAN NATIONALISM: SOME HISTORICAL CONTEXT
ОТРАЖЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ ХИНДИ БОРЬБЫ ИНДИЙСКОГО НАРОДА ЗА СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
“NAVOIY” ROMANIDAGI MILLIYLIKNING EVFEMIZM VA DISFEMIZMLAR VOSITASIDA IFODALANISHI
ХИТОЙ ЗАМОНАВИЙ ШЕЪРИЯТИ ТАРАҚҚИЁТИДА ТАГОР ПОЭТИКАСИНИНГ ЎРНИ
БОБУРИЙЛАР ДАВРИНИ ЎРГАНИШДА МУҲИМ МАНБА
IBRATLI UMR: TEMUR G‘IYOSOV – O‘ZBEK HINDSHUNOS-TARIXCHILARI MAKTABINING ASOSCHILARIDAN BIRI
ТЕАТРАЛЬНЫЕ АДАПТАЦИИ ТВОРЧЕСТВА А.П. ЧЕХОВА В ИНДИИ
ҲИНДИСТОНДА АРАБИЙ ИЛМЛАРНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН
YURIDIK TERMINLARNI SINXRON TARJIMA QILISH MUAMMOLARI (SHHT anjumanlari materiallari asosida)
ТАРЖИМОН АМИР ФАЙЗУЛЛА
मॉरीशस में हिन्दी की स्थिति STATUS OF HINDI IN MAURITIUS
दक्षिण एशियाई बहुभाषिकता और लुप्तप्राय भाषाएँ : गोंड भाषा की वेदना के विशेष संदर्भ में South Asian multilingualism and endangered languages : Special reference to the pang of the Gond language
KRISHAN CHANDAR ASARLARINING O‘ZBEKCHA TARJIMALARI
ХХ АСР ТАМИЛ АДАБИЁТИДА РОМАННАВИСЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИДАН
ТАДЖ МАХАЛ - СИМВОЛ ЛЮБВИ
IBN MISKAVAYH ASARLARIDA HIND AXLOQIGA OID MULOHAZALAR
KAMLESHVAR HIKOYALARIDA YOZUVCHI BADIIY OLAMI VA USLUBI MASALASI (Kamleshvarning “Shippak” hikoyasi asosida)
АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙ ИЗЛАНИШЛАРИ
URDUCHA VA O‘ZBEKCHA MAQOLLARNING LEKSIK-SEMANTIK JIHATLARI
У ИСТОКОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ ИНДИИ И УЗБЕКИСТАНА
ЎЗБЕК ТИЛИДАН УРДУ ТИЛИГА ТАРЖИМАЛАРДА ДУО, ОЛҚИШ ВА ТИЛАКНИ ИФОДАЛОВЧИ БИРЛИКЛАР ТАРЖИМАСИ (ЎЗБЕК НАСРИ НАМУНАЛАРИ АСОСИДА)
ЎЗБЕКИСТОН ВА ҲИНДИСТОН: ОЛИЙ ТАЪЛИМ СОҲАСИДА АЛОҚАЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ
SHOH VALIULLOHNING IJTIMOIY-DINIY QARASHLARNING BOBURIYLAR IMPERIYASI IJTIMOIY MUHITIGA TA’SIRI
HIND BUDDAVIYLIGINING XITOY BUDDAVIYLIGI SHAKLLANISHIGA TA’SIRI HAQIDAGI MULOHAZALAR
“HINDU MA’BUDASI DURGA GENEZISI MASALASIGA DOIR”
ЗАМОНАВИЙ АРАБ АДАБИЁТИДА ҲИНД МИФОЛОГИЯСИНИНГ БАДИИЙ ТАЛҚИНИ
HINDISTON YUMSHOQ (MAFTUNKOR) KUCHINING IMKONIYATLARI: NODAVLAT ISHTIROKCHILARNING AHAMIYATI
नीदरलैंड में हिंदी: अवसर उपलब्ध हैं ENGLISH IN THE NETHERLANDS: OPPORTUNITIES AVAILABLE
INDIA – UZBEKISTAN CULTURAL RELATION: HISTORY, HERITAGE AND POSSIBILITIES
FEATURES OF THE GENRE OF CHINESE DRAMA IN ANTIQUITY
ХХ АСP ОХИPИДА ФАPҒОНА ВОДИЙСИДА ҲИНД ДИАСПОРАСИ ВА УЛАРГА НИСБАТАН ДАВЛАТ СИЁСАТИ (МАРКАЗИЙ ДАВЛАТ АРҲИВИ ҲУЖЖАТЛАРИ АСОСИДА)
प्रेमचंद और फ्रांसीसी साहित्य PREMCHAND AND FRENCH LITERATURE
HINDIY TILIGA XOS BADIIY MATNLARDAGI AFFIKSATSIYA USULIDA YASALGAN LEKSEMALARNING SINTAGMATIK TAHLILI
OʻZBEKISTON-HINDISTON STRATEGIK SHERIKLIKDAGI YANGI BOSQICHLAR
علی شیر نوائی :ایک نابغۂ روزگار ادیب ALI SHER NAVAYI A MULTI-DIMENSIONAL CHARACTER AND WRITER
AFG‘ONISTON DARIYZABON ADABIYOTIDA HIND USLUBINING RIVOJI
“ЎТМИШДАН ЭРТАКЛАР” ҚИССАСИ ФРАЗЕОЛОГИЯСИНИНГ ТАРЖИМАДА БЕРИЛИШИГА ДОИР
ABDURRAUF FITRAT & HIS CONTRIBUTION TO THE JADID CULTURAL TRADITION
TARJIMALARDA XITOY JAMIYATI VA MAFKURASI BILAN BOG‘LIQ AYRIM MASALALARNING BERILISHI (“LIAO JAYNING G‘AROYIBOTLAR HAQIDAGI HIKOYALARI” TARJIMA KITOBI MISOLIDA)
ГАНДИ ВА “ТУЗ ҚОНУНИ”
BXIMRAO AMBEDKARNING TA‘LIM BILAN BOG‘LIQ FIKR-MULOHAZALARI
КОНВЕРСИЯ КАК СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ
СОМАТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРНИ ЯСАЛИШИДА ФАОЛ ВА НОФАОЛ СОМАТИК СЎЗЛАР
ҲИНДИСТОН ВА ХИТОЙ ЎРТАСИДАГИ РАҚОБАТ: (ГВАДАР ВА ЧАБАХАР ПОРТЛАРИ МИСОЛИДА)
QADIMGI FORS VA SANSKRIT TILLARIDAGI MUSHTARAK SO`ZLARNING FONOLOGIK VA LEKSIK-SEMANTIK JIHATLARI
К ВОПРОСУ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ТЕРМИНОВ РОДСТВА И СВОЙСТВА В ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ ПРАТИБХА РАЙ «ДРАУПАДИ»
“РАБИЪ АЛ-АБРОР” НИНГ ҲИНДИСТОНДА САҚЛАНАЁТГАН ҚЎЛЁЗМАСИ ВА АСАРДА КЕЛТИРИЛГАН ҲИНД ДИЁРИГА ОИД БАЪЗИ ИҚТИБОСЛАР
ҲОЗИРГИ АДАБИЙ ҲИНДИЙ ТИЛИДАГИ БИРЛИКЛАРГА ОИД СОНЛАРГА ХОС ЛЕКСЕМАЛАРНИНГ ЭТИМОЛОГИК ТАҲЛИЛИГА ДОИР
सिंगापुर में हिंदी की स्थिति एवं स्वरूप STATUS AND FORMAT OF HINDI IN SINGAPORE
TO THE QUESTION OF THE SOURCE OF DAKHNI POET MUHAMMAD SHARIF AJIZ’S MASNAVI “LAILA MAJNUN”
Hindi is the language in China
NIRMAL VARMANING “BIR KUNLIK MEHMON” HIKOYASIDA “OILA” VA “BEGONALASHUV” MOTIVININGNING QARAMA- QARSHILIGI
“ЖАНУБИЙ ВА ЖАНУБИ-ШАРҚИЙ ОСИЁ ТИЛЛАРИ” КАФЕДРАСИНИНГ 75 ЙИЛЛИК ТАРИХИ
РОМАН «БИНДУ» СУНИТЫ ДЖАЙН
HINDIY TILIDAGI JUFT SO'ZLARNING ETIMOLOGIK TAHLILI
THE MATIC CLASSIFICATION OF FARSISM IN URDU
ТАШКЕНТСКАЯ ШКОЛА, НОСЯЩАЯ ИМЯ ВЕЛИКОГО СЫНА ИНДИИ
SEVENTY YEARS OF URDU LANGUAGE IN EGYPT
ҲИНД АЁЛИНИНГ ИЖТИМОИЙ ҲАЁТДА ТУТГАН ЎРНИ (Мира Сикри ижоди мисолида)
PANJOBIY TILINING HINDISTON VA POKISTONDAGI O‘RNI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI
SOCIOLINGUISTIC ANALYSIS OF LITERATURE IN SPECIAL CONTEXT OF PHANISWARNATH RENU’S FICTION PARATI PARIKATHA
“НАМАСТЭ, ҲИНДИСТОН” 25 ЁШДА!”
TRANSLATION PROBLEMS OF VERB PHRASEOLOGISMS EXPRESSING NATIONAL COLOR
ПРИНЦИПЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ТЮРКСКОЙ И ИНДИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ
ВЛИЯНИЕ ИНДИИ НА ИНДОНЕЗИЙСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ
ABDURAHMON IBN XALDUN AXLOQIY QARASHLARI VA SARVAPALLI RADHAKRISHNAN AXLOQIY QARASHLARINING QIYOSIY JIHATLARI
TOWARDS GLOBAL INCLUSIVITY: USING TRANSLATION AS METHOD AND MEANS
MUKTIBODH “HALIL AMAKI” HIKOYASIDA BOSH OBRAZ RUHIY HOLATINING BADIIY IN’IKOSI
XX ASR HIND ADABIYOTINING RIVOJLANISHIDA ASOSIY O’RINNI EGALLAGAN QARASHLAR
HINDISTON-AMERIKA QO‘SHMA SHTATLARI MUNOSABATLARI RIVOJIDAGI ASOSIY YO‘NALISHLAR
ROBINDRANAT TAGORNING INSONPARVARLIK FALSAFASI.
ABUL FAZLNING OINI AKBARI ASARIDAGI BA’ZI MA’LUMOTLAR XUSUSIDA
BOBURIYLAR DAVRI FORSIYZABON ADABIYOTI. ZEBUNISO– FORS ADABIYOTINING «MAXFIY» CHEHRASI
АБДУРАЗЗОҚ САМАРҚАНДИЙНИНГ “МАТЛАИ САЪДАЙН ВА МАЖМАИ БАҲРАЙН” АСАРИДА ҲИНДИСТОНГА ОИД МАЪЛУМОТЛАР ХУСУСИДА
ХАН ЁН УН ШЕЪРИЯТИГА ТАГОР ШЕЪРИЯТИ ҒОЯЛАРИ ТАЪСИРИ
HINDISTON SIVILIZATSIYASINING MALAYZIYA MAMLAKATIGA (HAYOTIGA) TA’SIRI