13.09.2023
171
ORIENS Volume 3 ISSUE 9
ORIENS Volume 3 ISSUE 9
Статьи журнала
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗАХ
Автор: Холматова, Дилором Абдусамиевна
XX ASRNING BIRINCHI YARMIDAGI O‘ZBEK LEKSIKOGRAFIYASI RIVOJI (ruscha-o‘zbekcha, o‘zbekcha ruscha lug‘atlar misolida)
Автор: Tog‘ayev, To‘lqin Mamanazarovich
СПОРТ КЛАСТЕРЛАРИ ЭСТЕТИК ТАРБИЯНИНГ ИННОВАЦИОН ШАКЛИ СИФАТИДА
Автор: Ҳусанов, Б. Э.
АДВОКАТ МУСТАҚИЛЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ МАСАЛАЛАРИ
Автор: Эгамов, Хамробек Хамид ўғли
NAVOIY G’AZALLARIDA TARSO OBRAZINING IRFONIY QIRRALARI
Автор: Razzoqov, Alisher Abduzohidovich
THE PLACE OF THE MEMORIAL OF ABU NASR FORABI IN THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE AND ITS SIGNIFICANCE TODAY
Автор: Hasanov, Mirshad Numonovich
RESULTS OF THE RESEARCH OF THE POSSIBILITIES OF USING WIND ENERGY IN THE NORTHERN AREAS OF BUKHARA REGION
Автор: Safarov, A.B.; Sayfiddinov, Q.E.
ANALAYZING OF ENERGY EFFICIENCY BY INSTALLING SOLAR PANELS ON RESIDENTIAL BUILDINGS AND STATE INSTITUTIONS
Автор: Narzullaev, Bobur Shirinboevich; Tuykulov, Mukhriddin Iskandar ugli
SIQILGAN STERJENLARNING USTUVORLIK MASALALARI
Автор: Yuldoshev, Dilmurod Tura o’g’li; Pirnazarov G’ulomjon Farxadovich
ANALYSIS OF THE PROCESS OF COMBINED DRYING OF TOMATO SEEDS
Автор: Qobilov, H.X.; Raxmonkulova, X.O.
MAKTABDA FIZIKA FANI O’QITUVCHILARIGA QO’YILADIGAN METODIK TALABLAR
Автор: Raximjanova, Feruza Abdumo’minovna; Mamajonov, Sobitxon Abdulxamidovich
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ГРАНИЦ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСТРАНСПОРТНОГО СПОСОБА ОТРАБОТКИ ВСКРЫШИ НА НАГОРНЫХ КАРЬЕРАХ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
Автор: Мислибаев, Илхом Туйчибаевич; Самадова, Гули Миржановна; Туйчиева, Дилноза Илхом кизи
TRANSPORT TIZIMIDA KRAUDSORSING, AUTSORSING, INSORSING, OPEN-SOURSINGNI QO’LLASHNING QIYOSIY TAHLILI
Автор: Sulaymonov, Nazar Normurod o’g‘li; Irisbekova, Mavluda Narinbayevna
ОБЗОР МОНИТОРИНГА ГОРОДСКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С ПОМОЩЬЮ УМНОГО МУСОРНОГО БАКА
Автор: Pisetsky, Yuri Valerievich; Yuldashev, Jaloliddin Fayzulla ugli; Matyakubov, Bobur Kutlimurot ugli
BADIIY AN’ANALARGA YO‘G‘IRILGAN QUROQCHILIK SAN’ATI NAMUNALARINING TASVIRIY SAN’ATDAGI O‘RNI
Автор: Sulaymanova, Sevaraxon Bahodirjon qizi
TASVIRIY SAN’AT DARS MASHG‘ULOTLARIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH
Автор: Soliyev, Ozodbek Rahmatovich
EXPRESSION OF THE TITLE "KAVI" IN "AVESTO" SOURCES
Автор: Shaymardanov, Azamat Zokirovich
INGLIZ VA O‘ZBEK MEDIAMATNLARINING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI
Автор: Ganiyeva, Dilfuzaxon Qodirjon qizi
ISLOM TARIXINI QIYOSIY O’RGANISHDA XALIFALAR TARIXIGA BAG’ISHLANGAN ASARLARNING TUTGAN O’RNI
Автор: To’xtayev, Nasrullo Nurullayevich
THE IMPOTANCE OF PHONETIC COMPETENCE
Автор: Namozova, Dilnoza Berdimurotovna; Rashidova, Munavvar Xaydarovna
«ZERO WASTE» КАК НАПРАВЛЕНИЕ БЕЗОТХОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ
Автор: Гайсина, Р.Ш.
“QUTADG’U BILIG” ASARINING TURK TILIDA O‘RGANILISHI
Автор: Sobirov, G’ulomjon Xikmatjon o’g’li
RAQAMLI BOZORLARDA RAQОBAT MASALALARINI TARTIBGA SОLUVCHI VAKОLATLI ОRGANLARNING VAZIFA VA FUNKSIYALARI
Автор: Eshonqulov, Asadulla Akram o’g’li
AFG‘ONISTONDA AYOLLAR HUQUQLARINING SHAKLLANISHI MUAMMOSI
Автор: Nizamova, Mohidil Maxmud qizi
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «НОВОЕ СЛОВО» И «ОККАЗИОНАЛЬНОЕ СЛОВО» В ЛИНГВИСТИКЕ
Автор: Ниязова, Х.Х.
RESEARCHING OF MEASURES TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF TIRES OF MINING DUMP TRUCKS IN THE MINING INDUSTRY
Автор: Maxmudov, Sh.A.; Babayeva, N.B.
ELEKTR-GIBRID YURITMALI AVTOMOBIL VA UNING TARKIBIY QISMLARINING MUKAMMALLIK DIALEKTIKASI
Автор: To‘ychiyev, O.A.
ELEKTR-GIBRID YURITMALI AVTOMOBILNING BOSHQARUV PARAMETRLARI VA BOSHQARISH REJIMLARINI ANIQLASH USULLARINING TAHLILI
Автор: To‘ychiyev, O.A.
FARQLI DAVR VA TURFA ISHONCHLARDA OY VA YULDUZ RAMZINING AKSLANISHI, HAMDA ULAR ANGLATGAN ISHONCH TASAVVURLARINING TALQINI
Автор: Haydarova, Dilbar Zafaraliyevna
XALQ BADIIY HUNARMANDCHILIKDA RISHTON KULOLCHILIGINI YANADA RIVOJLANTIRISH HAMDA MILLIY MADANIYATNI O’RGANISH
Автор: Mamurov, Abdusalom Anvarovich
OLIY TALIM TIZIMIDA RANGTASVIR HAMDA RANGSHUNOSLIK FANLARINI YANADA RIVOJLANTIRISH
Автор: Qurbonova, Barchinoy Mirzahamdamovna; Saidakbarova, Gullola Zoirjon qizi
EKSPRESSIV NUTQIY AKTLAR TADQIQI VA TASNIFI
Автор: Haydarova, Dilafroz
KOREYS TILI O‘QITISHDA AUDIOLINGUALIZM USULINING MUAMMOLI JIHATLARI
Автор: Sherov, Rasul Ravshanovich
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ: АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Автор: Аширбоева, Мунисабегим Нодир қизи; Рахматов, Бобуржон Жахонгирович;
«ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ДИССЕМИНИРОВАННОГО ЭХИНОКОККОЗА ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ»
Автор: Батиров, А.К.; Отакузиев, А.З.; Абдулхаева, Б.Х.
INDIRECT EXPROPRIATION THROUGH THE PRISM OF INTERNATIONAL LAW
Автор: Khamidov, Shokhrukh
THE IMPORTANCE OF MORFOLOGICAL STRUCTURE OF A WORD IN ENRICHING ENGLISH VOCABULARY
Автор: Rakhmonova, Matluba Janzakovna
URDU TILIDA ZAMON MUNOSABATLARINING SODDA GAPDA IFODALANISHI
Автор: Zokirova, Dilnoza Xamidullo qizi
SALVA BAKR-ROMANNAVIS YOZUVCHI
Автор: Umarova, Nasiba Abduvali qizi
O’ZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVISTIK VA MADANIY JIHATLARI
Автор: Yo‘ldosheva, Mamura Baxtiyarovna
АШРАФ САМАРҚАНДИЙНИНГ НОМУ НАСАБИГА БИР НАЗАР
Автор: Айниддинов, Иқрориддин Шарифович
GLOBALLASHUV DAVRIDA XALQARO STANDARTLARGA MOS RAVISHDA O’QITUVCHILARNING FIKRLASH QOBILIYATI KO’NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH
Автор: Yusupov, Ulug’bek
TALABA-YOSHLAR ORASIDA OMMAVIY JISMONIY TARBIYA VA SPORT TADBIRLARINI TASHKIL QILISH
Автор: Dusmuradov, Elbek Baxtiyor o‘gֹli
XVIII ASR BOSHLARIDA VODIYDAGI SIYOSIY JARAYONLAR
Автор: Ermatova, Mushtariy Abdulla qizi
MA’NAVIY MARGINALLASHUVDAN HIMOYALANISH – MILLIY - MADANIY MEROSMIZNI ASRAB-AVAYLASH YO’LIDIR
Автор: Shakambarov, Abdurashid Abdujabbarovich
DETERMINING THE MOST EFFECTIVE APPROACH TO SOLVING THE WRITING PROBLEMS OF THE LEARNER’S ACADEMIC WRITING COURSES
Автор: Otamirzayeva, Sug’diyona Otabek kizi
УЙ-ЖОЙ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ
Автор: Ашурова, Мухайё Ахтамовна
ОИЛАВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ
Автор: Нуралиева, З.А.
ТУРАР-ЖОЙ БИНОЛАРИ ВА БОШҚА УЙ-ЖОЙ ҲУҚУҚЛАРИГА ЭГАЛИК ҲУҚУҚИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ШАКЛЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ
Автор: Ашурова, Мухайё Ахтамовна
BARRIERS AND LIMITATIONS OF E-COMMERCE DEVELOPMENT IN TASHKENT
Автор: Kudratkhujaeva, Masrurakhon
STUDY OF THERMAL DECOMPOSITION OF SERPENTINITE OF THE KARAKALPAK DEPOSIT
Автор: Saparova, G.D.; Usmonova, Z.D.; Kucharov, B. Kh.; Erkaev, A. U.; Djandullaeva, M.
ЧИРЧИҚ-БОЗСУВ ДЕРИВАЦИЯ КАНАЛИДАГИ СУВ РЕСУРСЛАРИНИНГ БИР ҚИСМИНИ МИРЗАЧЎЛ ҲУДУДИГА ТАШЛОВЧИ КАНАЛДА СОДИР БЎЛАДИГАН БЕҚАРОР СУВ ОҚИМИ ҲАРАКАТИНИНГ СТОХАСТИК МОДЕЛИ
Автор: Казаков, Э.А.; Шониёзов, Ш.; Ахмедов, З.Р.; Турсунов, Л.У.; Мустофоев, Ш.Ҳ.
ONE-DIMENSIONAL DIRAC EQUATION FOR THE RELATIVISTIC HYDROGEN ATOM
Автор: Matchonov, Kuvonchbek Pulat ugli
BUGUNGI KUNDA JAHON MIQYOSIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING IQTISODIYOTGA TA’SIRI VA STATISTIK TAHLILI
Автор: Nomozov, Umid Iskandarovich
BUGUNGI KUNDA INSON KAPITALINI RIVOJLANISHINING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI
Автор: Abdiraimov, Shog‘dor Davronovich
ХУСУСИЙ МУЛК ҲУҚУҚИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ АСОСЛАРИ, КАФОЛАТЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ
Автор: Ашурова, Мухайё Ахтамовна
ÓZBEKSTANNÍŃ EKONOMIKALÍQ RAWAJLANÍWÍNDA TURIZMNIŃ TUTQAN ORNÍ
Автор: Tursınbaev, Alpamıs Kenesbaevich; Keńesbaeva, Gozzal Saparbay qızı; Qosımbetov, Jandulla Satulla ulı; Turdımuratova, Aynura Perdebay qızı