15.03.2024
526
ORIENS Volume 4 ISSUE 3
ORIENS Volume 4 ISSUE 3
Jurnal maqolalari
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КАК ОБЪЕКТ ПРАВА: СУЩЬНОСТЬ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ В СОВРЕМЕННОМ ЦИФРОВОМ МИРЕ
Muallif: Ходжанова, Мафират Абдумаликовна
МЕРОСНИ ЭГАЛЛАШ МУНОСАБАТЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ҚОНУНЧИЛИКНИНГ ТАҲЛИЛИ
Muallif: Шодмонова, М.
INTERNET TARMOQLARIDAGI BA’ZI SAYTLARINING O‘SMIRLAR PSIXIKASIGA SALBIY TA’SIRI
Muallif: Jumaqulova, Shahnoza Jumaqul qizi
YANGI O’ZBEKISTONDA MA’NAVIY HAYOTNI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION IMKONIYATLARIDA KITOBLARNING AHAMIYATI
Muallif: Xalilov, Jamoliddin Sodiqovich
ВИДЫ РОДИТЕЛЬСКОГО АВТОРИТЕТА И ИХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Muallif: Чиниева, С.А.
ILMIY DALILLAR VA ULARNING PEDAGOGIK TADQIQOTLARDAGI ROLI
Muallif: Sayfutdinova, Mexrinozbonu Zahiddin qizi
O‘ZBEKISTONNING SHANXAY HAMKORLIK TASHKILOTIDAGI MINTAQAVIY VOSITACHILIK RO‘LI VA AHAMIYATI
Muallif: Nazarova, Feruza
ANALYSIS OF INSTITUTIONAL FRAMEWORKS OF RISK ASSESSMENT AND MITIGATION IN PROJECT MANAGEMENT
Muallif: Karimov, Komron Rahmanaliyevich
EKOLOGIYADA GIS TIZIMINDAN FOYDALANISH
Muallif: Oteuliev, Medetbay Orinbaevich; Aleuov, Aydos Sabirovich; Nurnazarov, Sultanbek Joldasbaevich.
СВЯЗЕОБРАЗОВАНИЕ В МИНЕРАЛЬНО-ВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИТАХ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ
Muallif: Исмаилова, Халават Джабаровна
GEMORRAGIK SHOK BILAN OG’RIGAN BEMORLAR UCHUN INFUZION TERAPIYA USULLARINI TANLASHNI OPTIMALLASHTIRISH
Muallif: To’raqulov, Shohruh Shokir o’g’li
KARBAMID, TIOKARBAMID VA KARBON KISLOTALAR BILAN O-ALMASHGAN AROMATIK AMINLARNING SIKLLANISHI
Muallif: Soporboyev, Zokirjon Shuxrat o‘g‘li; Dushamov, Dilshod Azadovich.
QUM-TUPROQ VA SEMENT BIRIKTIRUVCHI ARALASHMA YORDAMIDA MONOLIT TO‘LG‘AZMA MATERIALLARI TAYYORLANGANDA BIRIKTIRUVCHILARNING FAOLLIGI
Muallif: Alimov, Shoxriddin Muxammatovich; Eraliyev, Sardor Baxromqul o‘g‘li.
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING SOHALAR BO'YICHA TARKIBIY O’ZGARISHLARINI ANIQLASH ORQALI ULARNING RIVOJLANISH DARAJASINI O’RGANISH ( RYABSEV INDEKSI)
Muallif: Mamatkulova, Xurshida Nasrullayevna; Turayev, Baxtiyor Ergashevich.
KORXONALARDA METROLOGIK TA’MINOTNI AMALGA OSHIRISHDAGI MUAMMOLAR
Muallif: Axmedova, S.A.
KOVULDI OLTIN KONIDA QAZIB OLINGAN BO‘SHLIQNI TO‘LDIRISHDA FOYDALANILAYOTGAN TО‘LG‘AZMA MATERILLARINING MAQBUL VARIANTINI ISHLAB CHIQISH.
Muallif: Mislibayev, Ilxom Tuychibayevich; Xasanov, Obid Abdullayevich; Alimov, Shoxriddin Muxammatovich; Berdiyeva, Dilrabo Xasanovna.
O‘ZBEK XALQ DOSTONLARIDA EPIK FORMULALAR TASNIFI
Muallif: Djurakulova, Gulnoza Shavkatovna
УЙҒУР ТИЛИДА “ЧОЙ” КОНЦЕПТИ
Muallif: Гисаров, Фарҳод
ТИЛ ТАЪЛИМИДА ТОПИШМОҚЛАР
Muallif: Шадманова, Н.И.
OGAHIY QIT’ALARINING BADIIY TAHLILI
Muallif: Po‘latova, Sevinch Jasur qizi
STRATEGIES FOR FOSTERING INTERCULTURAL COMPETENCE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
Muallif: Nematullaeva, Muslimakhon Rakhmatullo kizi
THE EFFECTIVENESS OF TECHNOLOGY-ENHANCED LANGUAGE LEARNING METHODS
Muallif: Ortikov, Uktamjon Khudoyberdi ugli
YANGI O’ZBEKISTONDA OLIY TA’LIM SIFATINI OSHIRISHDAGI AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR
Muallif: Abduraxmonova, Zebo Yuldoshevna
XOJA AHMAD YASSAVIYNING TA’LIM-TARBIYAGA OID QARASHLARI
Muallif: Sadikova, Dildor Abdullayevna
ХХ АСР БИРИНЧИ ЧОРАГИДА ЎРТА ОСИЁ ХАЛҚЛАРИ ЭМИГРАЦИЯНИНГ ТАРИХШУНОСЛИГИ
Muallif: Мамаражабов, Бобир Нормўмин ўғли
IKKINCHI JAHON URUSHI VA UNING KOREYAGA TA’SIRI
Muallif: Panjiyeva, Shaxodat Olimjonovna
THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE FAMILY, SOCIETY AND EDUCATION SYSTEM IN FORMING A COMPLETE PERSON
Muallif: Nosirov, R.O.
ADVANTAGES OF USING MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE ERA OF GLOBALIZATION
Muallif: Temirova, Svetlana Vladimirovna
INSON DUNYOQARASHINI SHAKLLANISHIDA DINIY VA DUNYOVIY BILIMLARNING AHAMIYATI
Muallif: Nosirov, R.O.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ ПО СРЕДСТВАМ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Muallif: Джурабаев, Отабек Джурабаевич
MEHNAT BOZORIDA HR BRENDINGNING ISTIQBOLLI KASBLAR VA MALAKALAR TIZIMI BILAN BOG’LIQLIGI
Muallif: Kurbanbayeva, Sevara Marat qizi; Mansurov, Jahongir Ravshanovich.
INTERFAOL TA'LIM USULLARINI MUVAFFAQIYATLI AMALGA OSHIRISHNING PSIXOLOGIK AHAMIYATI
Muallif: Rizayeva, Nasiba Muhammadiyevna
EMOTSIYA VA UNING INSON SALOMATLIGIGA TA’SIRI
Muallif: Eshchanova, Nasiba Matnazarovna
АРАБ ТИЛИДАГИ СИЁСИЙ АТАМАЛАРНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ТАРЖИМАДА БЕРИЛИШИ
Muallif: Абдунабиeв, Суннат Ботирович
INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA KIRISH SO‘ZLARINING PRAGMATIK VA KO‘P MA’NOLILIK XUSUSIYATLARI
Muallif: Toshmuhammedova, Gulnoza Zayniddin qizi; Djurayeva, Shahlo Gulom qizi.
O‘ZBEKISTON SOVET SOTSIALISTIK RESPUBLIKASIDA BOSHLANG‘ICH TA’LIM TARIXIDAN (1925-1940 YILLAR)
Muallif: Sagdiyeva, Xiromonxon Xalxodjayevna
ALIXONTO’RA SOG’UNIYNING ILMIY MEROSI
Muallif: Pardayeva, Sarvinoz Ro’ziqul qizi
O’QUV JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH
Muallif: Bo’ribayeva, Sharofat Abduraxmanovna
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК АКТИВИРУЮЩИЙ МЕТОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Muallif: Нарматова, Айжан Полатовна
THE POWER OF IDIOMS IN BUSINESS ENGLISH: COMMUNICATING WITH IMPACT
Muallif: Ataeva, Gulchekhra Bakhtiyorovna
MIRZACHO‘L TOPONIMLARI TARIXI HAQIDA
Muallif: Ermatov, Ixtiyor
YOMG‘IR SUVLARINI YIG‘ISH (RAINWATER HARVESTING) USULI BILAN TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI JORIY QILISH
Muallif: Xazratov, Alisher Normurodovich
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТА СВЯЗИ: ОТ 5G К БУДУЩИМ СТАНДАРТАМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Muallif: Маншуров, Шерзод Туйчибоевич; Абдуганиева, Юлдузой Шахабидиновна.
JORIY AKTIVLAR TUSHUNCHASINING IQTISODIY MAZMUNI VA MOHIYATI.
Muallif: Sagdullaeva, Nilufar Boxodirovna
HARBIY XIZMATCHI VA HARBIY JAMOANI PSIXOLOGIK O‘RGANISHNING TADQIQOT METOD VA METODIKALARI
Muallif: Tilavov, Begzod Abdusamatovich
KURSANTLAR MA’NAVIY-AXLOQIY KAMOLOTIDA GLOBALLASHUV VA AXBOROT MAKONINING TUTGAN O‘RNI
Muallif: Mullajonov, Islomjon Yuldashevich
КОГНИТИВНО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА
Muallif: Иззетова, Э.М.
IBN RUSHDNING E’TIQОD VA АQL UYG‘UNLIGI G‘ОYАSINING HOZIRGI DАVRDA MА’NАVIY-MА’RIFIY АHАMIYATI
Muallif: Ikramova, Iroda Rixsivayevna
ТИЛШУНОСЛИКДА ДИНШУНОСЛИККА ОИД ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
Muallif: Ходжакулова, Феруза Рустамовна
ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИК ВА УНИ БОШКА ЖАВОБГАРЛИК ТУРЛАРИДАН ФАРҚИ
Muallif: Норметов, Тоҳиржон Хамитович
БУГУНГИ КУНДА ЁШЛАРНИНГ МАДАНИЙ ҚИЁФАСИНИ ЎPГАНИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛCАФИЙ ЖИҲАТЛАPИ
Muallif: Раматов, Ж.С.; Жуманиёзова, Н.С.; Ҳасанов, М.
GENRIX BYOLL IJODIDA AYOL OBRAZI TRANSFORMATSIYASI MASALASI: KATERINA BLUMNING “YO’QOTILGAN SHA’NI” ASARI MISOLIDA
Muallif: Xasanova, Musallam Muminovna
РОЛЬ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ПУТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИХ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ
Muallif: Атажанов, Ахтам Юсупович
IMMUNOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA VIRTUAL TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH
Muallif: Navruzova, Sevara
QURILISH EKOLOGIYASIGA OID NAZARIY HUQUQIY KONSEPSIYALAR TAHLILI
Muallif: Nurullayev, Shoxrux Shuxratillayevich
MEANS OF MORAL EDUCATION OF STUDENTS
Muallif: Ochilova, Nigora Ruzimuratovna
OLIY TA’LIM MUASSASALARINI ISLOH QILISHDA XALQARO TAJRIBADAN FOYDALANISH
Muallif: Xazratov, Alisher Normurodovich
THEOLINGUISTICS: BRIDGING LANGUAGE AND THEOLOGY
Muallif: Khodjakulova, Feruza Rustamovna
INCREASING URBANIZATION AND POPULATION DECLINE IN DEVELOPED COUNTRIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS
Muallif: Mardonov, Shokhrukh Sh.
USE OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE FOR ADOLESCENT YOUNG PEOPLE
Muallif: Khalikova, Latofat Uktamovna; Abdusalimov, Diyorbek Kahramon ugli; Berdimuratov, Sardor Khasan ugli; Gofurov, Fazliddin Zafar ugli; Dustmurotov, Malik Abray ugli.
NOFILOLOGIK OLIY O’QUV YURTLARI TALABALARIDA ILMIY NUTQNING SHAKLLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARIGA DOIR
Muallif: Begimov, Oil Toʻxtamishovich
ARAB TILIDA ZAMONNING IFODALANISHI
Muallif: Mamayusupov, Juraxon Mamadali o’gli
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK YO‘NALISHLARI
Muallif: Axmedova, Aynura Quanishbay qizi
MUMTOZLILIGINI SAQLAB QOLGAN- FORS TILI
Muallif: Xodiyeva, Nozima Tulkunovna; Xabibova, Muxabbat.
ИЖТИМОИЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН НОФИЛОЛОГИК ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРДА ТАЛАБАЛАР МУСТАҚИЛ ИШЛАРИНИ МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ВОСИТАСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ АФЗАЛЛИКЛАРИ ВА ИМКОНИЯТЛАРИ
Muallif: Ширинова, Феруза Атхамовна
ВАЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
Muallif: Шадманова, Нигора Иргашевна
НОВЫЙ ЭТАП ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Muallif: Миркамолова, Гавхар Жавлон кизи
QO‘QON XONLIGINING MA’MURIY – HUDUDIY BO‘LINISHINING EVOLYUTSIYASI
Muallif: Xaydarov, Zaxriddinbobir Umarovich
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Muallif: Аминова, Зебо Пулатовна
КЕЙС-СТАДИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Muallif: Ходжаева, Наргиза Таваккаловна
JAHON IQTISODIYOTI ROLIDA O‘ZBEKISTONDA INFILATSIYA DARAJASI ORTISHINING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI
Muallif: Abduraxmonova, Mashxura; Uzganbayeva, Dilnoza Toxtasinovna.
JAHONDAGI GEOSIYOSIY VAZIYATNING O‘ZBEKISTONGA TA’SIRI VA UNING YECHIMLARI
Muallif: Tuychiyeva, Odinaxon Nabievna; Ganiyev, Bunyodbek.
AMICI CURIAENING INVESTITSIYA SHARTNOMASIDAGI ARBITRAJIDAGI HUQUQIY ROLI VA POZITSIYASI
Muallif: Eshimbetova, Sevara Baxtiyor qizi
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XALQARO INVESTITSIYA HUQUQIDA ADOLATLI VA TENG MUOMALA REJIMI
Muallif: Eshmurodova, Zilola Sanjar qizi
ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТИНИ ЎТАШ ИНСТИТУТИ
Muallif: Рахмонов, Зафаржон Зайниддинович
QISHLOQ XOʻJALIGI MAHSULOTLARINI EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISHDA VUJUDGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI
Muallif: Ismoilov, Asadbek; Uzganbayeva, Dilnoza Toxtasin.
BALANDLIK SHAKLINI IFODALOVCHI OROGRAFIK TERMINLAR VA O‘ZBEKISTONNING JANUBIY HUDUDLARIDA ORONIMLARINING YASALISHI
Muallif: Begimov, Odil Toxtamishovich; Shodmonova, Nigora Irgashyevna.
QUYOSH GELIOQURILMALARNING GEOMETRIK O‘LCHAMLARIGA BO‘LGAN TALABLAR
Muallif: Ibragimov, Utkir Nurmamat o‘g‘li
MAGNIT SUYUQLIKLAR VA ULARNING AHAMIYATI
Muallif: Raxmatullayeva, Feruzaxon Ulug’bek qizi; Valixo’jayev, O.U.
EXPERIMENTAL CONFIRMATION OF THE VALIDITY OF THE DE-BROGLIE’S HYPOTHESIS
Muallif: Rakhmatullayeva, Feruzakhon Ulugbek kizi; Valikhujayev, O.U.
C# SHARP DASTURLASH TILI ORQALI FUNKSIYALAR VA METODLAR MAVZUSIGA OID MASALALARNI KO`RIB CHIQISH
Muallif: Ubaydullayeva, Diloromxon
EXTENSION AND APPLICATION OF NEWTON'S METHOD IN NONLINEAR OSCILLATION THEORY
Muallif: Mamatova, Mahliyo Adhamovna; Mamirjonova, Gulnoza Shokirjon qizi.
DAVLAT BOSHQARUVI FAOLIYAT SHAKLI SIFATIDA ENG YUQORI SIYOSIY JARAYON – FENOMEN EKANLIGI
Muallif: Rustamaliyev, Mirjalol Hayrullo o‘g‘li
АШРАФ САМАРҚАНДИЙ ВА САМАРҚАНД АДАБИЙ МУҲИТИ
Muallif: Айниддинов, Иқрориддин Шарифович
ТАЛАБАЛАР МУСТАҚИЛ ИШИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ
Muallif: Абдуллаева, Насиба Бўроновна
MIRZO G‘OLIB MAKTUBLARI –URDU NASRINING NODIR NAMUNASI
Muallif: Shokirova, Shahnoza Ortiq qizi
KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING AMALGA OSHISH BOSQICHLARI
Muallif: Xasanova, Dilbar Karimdjonovna
MAIN TYPES OF TRANSLATION BY CONTENT (GENRE) OR FUNCTIONAL AND COMMUNICATIVE DIRECTION, PERCEPTION AND DESIGN
Muallif: Aripova, Kamola Yusupovna
PARAZIT GELMINTLAR VA ULARNING BIOKIMYOVIY VA FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI
Muallif: Nazarova, Fotima Sharipovna; Halimova, Jasmina.